مصاحبه

تحلیل رشد قیمت مسکن در30 سال گذشته و سه عامل تعیین کننده رونق آن - مهدی روانشادنیا*

اخبار - تهران- ایرنا- تحلیل رفتار و نمودار رشد قیمت مسکن در 30 سال گذشته و براساس آمار بانک مرکزی و بانک مسکن، نشان دهنده نوعی حرکت سیکلی این بخش در مدت یادشده است.

گفتگو با فرهاد امینیان، مدیر عامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

مصاحبه - این رویداد با عنوان تجاری«Do-Win Tech» از سال ۸۸ کلید خورده و تا امسال بدون وقفه فعال بوده است. در طول این سال‌ها همواره سعی کردیم رشد کمی و کیفی را در کنار هم داشته باشیم.